image

O psychoterapii

Psychoterapie je metoda, při níž psychoterapeut pracuje s klientem nejčastěji pomocí rozhovoru. Její součástí můžou být i další neverbální a zážitkové prvky, jako například kresba nebo pohyb.

Terapii v České republice poskytuje nejčastěji psycholog nebo psychiatr, ale absolventy psychoterapeutických výcviků můžou být také například sociální pracovníci nebo duchovní.

Existují různé psychoterapeutické školy, které s klientem pracují různě. Zároveň hraje velkou roli i osobnost terapeuta a jeho napojení na daného klienta. Každému vyhovuje jiný přístup - jak osobní, tak terapeutický, a je proto dobré zjistit, jaký terapeut a jaká psychoterapeutická škola bude spíše vyhovovat Vám, případně nebát se nevyhovující zkušenost změnit a vyzkoušet něco nového.

O transformační systemické terapii

Já ve své práci využívám především zkušenosti z komplexního výcviku v tzv. transformační systemické terapii, neboli Modelu růstu.

Co znamená, že je terapie transformační? 

Znamená to, že je zaměřená na změnu. Terapeut společně s klientem usiluje o dosažení konkrétních stanovených cílů, díky kterým dojde v životě klienta k pozitivní změně.

Co znamená, že je terapie systemická?

Znamená to, že se soustředí na dosažení změny u klienta, která ale vede zároveň i ke změnám v jeho vztazích s druhými lidmi.

image
image

Transformační systemická terapie je:

  • Zážitková: Terapeut vede klienta k prožití zážitku v rámci terapie. To znamená, že často využívá i jiné nástroje než rozhovor. Zážitek pomáhá k prožití nebo k ukotvení vhledů, které v terapii přicházejí.
  • Systemická: Vychází z předpokladu, že pokud dojde k vnitřní změně u klienta, tak zákonitě nastanou změny i v rámci jeho mezilidských vztahů. Zároveň pokud dojde k vnitřní změně v jedné oblasti, dochází následně i k dalším souvisejícím změnám v jiných oblastech psychiky. .
  • Pozitivně zaměřená: Soustředí se na dosahování tzv. pozitivně orientovaných cílů - tedy ptáme se "Co chci? Čeho chci dosáhnout? Jak má vypadat budoucí stav, který si přeji?" namísto opačného "Co nechci".
  •  Zaměřená na změnu: Terapeut provází klienta na cestě k dosahování konkrétních změn. 
  •  Osobnost terapeuta v ní má klíčový význam: Terapeut je autentický, "sám za sebe", není v roli "odborníka".

Cílem každé transformační systemické terapie je:


  • Posílit klientovu sebeúctu.
  • Pomoci klientovi činit vlastní rozhodnutí.
  • Pomoci klientovi být sám za sebe odpovědný.

  • Pomoci klientovi k dosažení kongruence (opravdovosti).
image