image

Mgr. Kristýna Dvořáčková

Jmenuju se Kristýna, a jsem magistra psychologie a certifikovaná psychoterapeutka.
 
V posledních letech jsem se výzkumně zabývala oblastí paliativní péče, studovala jsem doktorské studium a byla jsem lektorkou Projektu sebedůvěry. Absolvovala jsem čtyřletý komplexní psychoterapeutický výcvik a od roku 2020 pracuji s klienty v soukromé terapeutické praxi. Momentálně se věnuji hlavně péči o svého malého syna.

Věřím, že cesta k životní spokojenosti je proces, na kterém je potřeba aktivně pracovat a starat se o co nejlepší podmínky pro svůj růst. Když sami prospíváme a rosteme, zároveň tím proměňujeme i naše okolí, které roste s námi. "Vnímám terapeuta a klienta jako spolucestující na cestě k pozitivním změnám v životě klienta. 
Spolu s konkrétní zakázkou se při své práci vždycky zaměřuju na posílení sebeúcty, schopnosti dělat vlastní rozhodnutí, být sám za sebe zodpovědný a být opravdový - žít a jednat v souladu s tím, co skutečně prožívám uvnitř sebe sama."

Vzdělání


 • 2014 - 2019: Psychologie, Filozofická fakulta, MU
 • 3/2019 - 2022: MOVISA 2019, Psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii (akreditace ČAP)
 • 11/2017 - 5/2018: Déčko Liberec z.s., Kompletní krizová intervence (akreditace MPSV)
 • 10/2018: Centrum terapeutických služeb, Práce s emocemi v Gestalt přístupu
 • 10/2018: Duchaplné kurzy, Kresba postavy
 • 12/2018: Duchaplné kurzy, Tematicko-apercepční test
 • 11/2017: Duchaplné kurzy, Muzikoterapeutický seminář
 • 9/2017 - 5/2018: Hnutí Brontosaurus, Organizátor Hnutí Brontosaurus, Hlavní vedoucí dětských táborů (akreditováno MŠMT)
image
image

Praxe

 •  2020 - dnes: soukromá psychoterapeutická praxe Chci růst

 • 1/2019 - 12/2021: Ústav lékařské etiky, Lékařská fakulta, MU, odborná pracovnice

 • 2017 - (dnes): Projekt sebedůvěry Dove, lektorka
 • 2015 - 2018: Projekt SPOLU, muzikoterapeutický tým
 • 2017 - 2018: Projekt SPOLU, kognitivní remediace
image