Krizová intervence

Rychlá pomoc v akutní krizi a odkazy na další zdroje, které vám pomůžou okamžitě.

Psychoterapie
a psychologické poradenství

Individuální a párová terapie, osobně v Brně nebo online.

Semináře
a workshopy

Vedení seminářů v oblasti duševního zdraví a seberozvoje.

Vlastní ilustrace a nahrávky relaxací

Tvorba ilustrací, grafických materiálů a nahrávek relaxací.

image

Krizová intervence

Co je to krizová intervence?

Časově omezená psychosociální pomoc v akutní krizi, jejímž cílem je vyslechnout, podpořit a pomoci v hledání řešení problému.

Poskytujete krizovou intervenci?

Ano, pokud mám volnou kapacitu poskytuji online i osobní krizovou intervenci.

Kde ještě se můžu dostat k pomoci okamžitě?

Psychoterapie
a psychologické poradenství

Je terapie pro mě?

I když to může znít jako klišé, terapie je skutečně pro každého. Nejsou "malé a velké problémy" - pokud vás něco trápí, nevíte si s něčím rady, nebo potřebujete podpořit, terapie je tu i pro vás.

S jakými tématy se na vás můžu obrátit?

Nejčastěji pracuju s tématy jako jsou úzkosti, zvládání emocí, hledání životního smyslu, vztahové problémy, sebevědomí, sebepoznání a seberozvoj. Pokud si nejste jistí, jestli se danou oblastí zabývám, ráda vám poskytnu emailovou konzultaci.

Jak často a jak dlouho se na terapii chodí?

Osobně preferuji, pokud se nám daří potkávat pravidelně jednou za dva týdny. Obvykle se počet sezení s jedním klientem pohybuje kolem deseti sezení, ale dopředu vám nikdy nedokážu říct, kolik sezení budete potřebovat. Mým cílem ale vždycky je, abyste v započaté cestě mohli co nejdřív pokračovat sami.

Jakou formou a s kým vším pracujete?

Terapii poskytuji osobně v prostorách vlastní pracovny v Brně i online. Pracuji s jednotlivci i páry. Pracuji s dospělými a s dospívajícími, nepracuji s dětmi.

Je terapie důvěrná?

Samozřejmě, řídím se Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii, jíž jsem řádnou členkou.

image
image

Semináře a workshopy

Nabízím realizaci jednorázových zážitkových workshopů nebo víkendových sebezkušenostních setkání po domluvě.

Příklady oblastí a témat pro realizaci:

  • Relaxace, mindfulness
  • Sebedůvěra, sebeúcta
  • Duševní zdraví, duševní hygiena
  • Paliativní péče, smrt
  • Syndrom vyhoření

Vlastní ilustrace

Audionahrávky relaxací